2015, ഓഗസ്റ്റ് 8, ശനിയാഴ്‌ച

ദ്വിതീയ സോപാൻ ക്യാമ്പ്

പൊന്നാനി സബ് ജില്ലയിലെ സ്കൌട്ട് -ഗൈഡ് അംഗങ്ങളുടെ ദ്വിതീയ സോപാൻ ക്യാമ്പ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ